բացուստ

բացուստ

Dasnabedian 1995: 423

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 13,6
de loin

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՑՈՒՍՏ — (կամ ի բացուստ.) NBH 1 476 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c մ. ԲԱՑՈՒՍՏ կամ Ի ԲԱՑՈՒՍՏ. Ի հեռուստ, ʼի հեռաստանէ. հեռւանց. ... *Տեսեալ զնա ʼի բացուստ, ոչ ծանեան. Յոբ. ՟Բ. 12: *Բացուստ միայն բանիւ ʼի կեանս դարձոյց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿԱՆԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Կա՛մ նոյն է ընդ վերնոյն (=ԱԿԱՆԱՏԵՍ), եւ կամ ընդ ականակերպ. (բառ անստոյգ). *Մեծամեծ իրք՝ որ ʼի բացուստ ականատեսակ երեւին, իբրեւ սակաւիկ ինչ երեւին. Վեցօր. ՟Զ: ԱԿԱՆԱՏԵՍԱԿ (2… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c չ. νεύω, ἑννεύω, κατανεύω innuo, annuo nutu significare Նշանացի ազդել աչօք. նշանակել աչօք զկամս կամ զխնդիր իւր. իշմար ընել .... *Ակնարկէ ակամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱԳ — (ի, կամ ոյ, աց.) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c, 13c գ. արաբ. էնիւգ. κασσίτερος stannum Հրահալելի սպիտակ փայլուն՝ անարգ քան զարծաթ, եւ ազնիւ քան զկապար. կլայեկ. ... եբր. պէտիլ (իսկ անախ՝ եբր. եւ օնխօ՝ ասոր. է կապար.) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱՔԻՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c ն. ԱՊԱՔԻՆԵՄ որ եւ ԱՒԱՔԵԼ. (լծ. յն. աքէ՛օմէ) ἁκέομαι sano Բուժել. բժշկել. փարատել զցաւս, եւ ʼի ցաւոց. առողջացուցանել. ողջացուցանել. ըռնտցընել. ... *Ապաքինէ զախտին եռացումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊՏԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0279 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ն. ῤαπίζω alapam impingo Ապտակ ածել կամ հանել. հարկանել. տանջել. ... *Ոմանք ապտակեցին. Մտթ. ՟Ի՟Զ. 67: *Եւ ոչ յապտակելն դժուարեցար. Նար. ՟Հ՟Է: *Որոց ապտակենն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑ — I. (բացաւ, բացօք, ʼի բաց.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. Որպէս Բացեալ. անփակ. անծածկելի. ἁνεώγμενος, ἁποκεκαλύμμενος, ἁκατακάλυπτος apertus, revelatus բաց ... *Դուռն իմ բա՛ց էր ամենայն եկելոց: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԷ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c մ. ԲԱՑԷ. Ի ԲԱՑԷ. Ի բաց, ʼի բացեայ, մեկուսի, հեռի. πόρρω, μακρός longe, remotus եւ բայիւ ἁφίστημι, ἁφίσταμαι amoveo, absto հէռու. ... *Բացէ ʼի նմանէն տրոհեալ. Յհ. կթ.: *Բացէ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՐԱՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0603 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c, 13c ձ. λοχάγω, ἑνεδρεύω, ἑγκάθημαι ἑνέδρα եւն. insidior, in insidiis sum որ եւ ԴԱՐԱՆԱՆԱԼ. Ի դարան մտանել. դարանակալ լինել. նստիլ ի թաքստեան եւ դիտել. բունել. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԷՄ — (դիմի, մաւ. մանաւանդ՝ Դէմք, դիմաց, մօք.) NBH 1 0611 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԴԷՄ մանաւանդ՝ ԴԷՄՔ. պ. տիյմ, տիյմէր, տիյտար, տիտար. πρόσωπον vultus, facies, os Առաջք գլխոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.